ייעוץ פיננסי

בעזרת ידע, ניסיון וחשיבה מותאמת לצרכי הלקוח, אנו ב  SKS Trade , בעזרת שותפינו העסקיים, נכוון את עסקך אל מסלול שבמהלכו נשפר את דרכי התנהלות עסקך בנושאי המימון, התשואה, ההשקעות, הניהול השוטף והנדל"ן, ובסופו מובטחים הצלחה בניהול נכון של עסקך ומימושו האופטימלי מבחינה כלכלית.

השירותים שלנו:

  • בחינת צרכי מימון של עסקים
  • איתור מקורות מימון שונים וליווי עד לקבלת המימון
  • יעוץ וליווי עסקים בפעילות  מול בנקים וגורמים מממנים
  • יעוץ לצורך קבלת החלטות
  • הקמת וליווי מערך מימון פנימי לתמיכה במכירות
  • ליווי ויעוץ פיננסי שוטף ובנקודות משבר
  • יעוץ לעסקאות ליסינג לרכישת ציוד ומכונות

בחינת צרכי מימון של עסקים

לשם תכנון פעילות המימון הנדרשת לעסקך, אנו מבצעים מיפוי של הצרכים ואמידת יכולות העסק ומשם, מגבשים תכנית מימון המתאימה ביותר לעסקך ומסייעת באיתור פתרונות המימון האופטימאליים לפעילות העסקית.

  • זמנך יקר. תכנית פיננסית נכונה תוליד בעתיד ניהול נכון ורגוע של עסקך.

איתור מקורות מימון שונים וליווי עד לקבלת המימון

ישנה חשיבות רבה לגיוון מקורות האשראי של הפעילות העסקית. גיוון המקורות עשוי לחסוך תלות ומאפשר מרווח נשימה פיננסי לפעילות העיסקית. אנו מאתרים מקורות אשראי לפעילות העסקית, תוך ליווי בתהליך גיוס האשראי הנדרש.

יעוץ וליווי עסקים בפעילות מול בנקים וגורמים מממנים

להתנהלות מול בנקים ומקורות מימון ישנה חשיבות עליונה לצורך מימוש הפוטנציאל העסקי. הבנת קודי ההתנהלות של הגורמים המממנים הינו חיוני לצורך האפשרויות של עסקים ליצור הבראה או פריצת דרך באמצעות מימון חיצוני. ליווי מקצועי ואיכותי יאפשר את התגשמות התוכנית העסקית.ל- SKS Trade ניסיון בליווי עסקים שונים ומגוונים בפעילות מול גורמים מממנים.

יעוץ לצורך קבלת החלטות

בפעילות עסקית נדרשים לקבלת החלטות אשר מבוססות על מגוון נתונים שונים מתחומים אשר לעיתים אינם ברורים לממלאי התפקידים, בעלי העסקים, החברות או המיזמים.      SKS Trade, בעזרת שותפינו העסקיים מאפשרת את השלמת המידע לו נדרשים בנושאים פיננסיים ומשפטיים על מנת לקבל תמונה ברורה אודות קבלת ההחלטות והשלכותיהן השונות. הניסיון שלנו מאפשר קבלת שירותי "אד הוק" לשם גיבוש החלטות עסקיות ומאפשר ליצור מועצת מנהלים נקודתית לשם קבלת החלטות.

הקמת וליווי מערך מימון פנימי לתמיכה במכירות

האפשרות להגדיל משמעותית את המכירות עשויה להיות קשורה עם הימצאות פתרונות מימון ללקוחותיך. פתרונות מימון מתוכננים מעודדים את המכירות ומקטינים את העלות והחשיפה הפיננסית של העסק. SKS Trade תתכנן ותלווה את הקמת פתרונות האשראי/הליווי ללקוחות תוך דגש על תועלת משמעותית לפעילות העסקית.

ליווי ויעוץ פיננסי שוטף ובנקודות משבר

יעוץ מקצועי, שוטף או נקודתי, בתחום הפיננסי הינו מוצר משלים ליכולת הניהול וקבלת ההחלטות בעסקים.  בעלים ומנהלי עסקים נדרשים להחלטות פיננסיות יומיומיות, לחלקם יש להם את האפשרות לתת מענה ולחלקן נדרש יעוץ מומחה. הפנייה לייעוץ חיצוני עשוייה לעזור לבעל העסק או המנהלים להתמקד בהתמחותם במקום לבזבז משאבי זמן יקרים על בחינה וקבלת החלטות ולעיתים התמודדות עם כישלונות בתחום הפיננסי.